Prof. Dr. Haydar BAŞ - İnsanın maksadı Allah'a yürümektir; Allah'ın rızasını kazanmaktır. İnsan maksadını unutunca dünya onun elinde kocaman bir put olur

İcmal

Prof. Dr. Haydar BAŞ'ın Biyografisi

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra bir kenara atılan milli ve manevi değerlerimize, daima sahip çıkan, Türkiye gençliğinin bu değerleri kaybetmemesi ve yok olmaması için var gücüyle mücadele eden, İcmal Gençliği'nin önderi Üstad Prof. Dr. Haydar Baş.

Prof. Dr. Haydar Baş 1947 yılında Trabzon'da doğmuştur. İlk, orta ve lise tahsilini Trabzon'da tamamlamasının ardından; 1970 senesinde, Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olmuştur.

Lisansüstü eğitimini ve doktorasını "Veda Hutbesinde İnsan Hakları" konusundaki tezi ile Bakü Devlet Üniversitesi'nde tamamlamış ve bu üniversitede göreve başlamıştır. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek "İslam ve Hz. Mevlana","Tasavvuf Tarihi", "Din Sosyolojisi" ve "Din Psikolojisi" konularındaki tezleri neticesinde "Profesörlük"unvanını da aynı üniversiteden almıştır.

Dokuz yıldır Bakü Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Sayın Baş, halen Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde vazifesini sürdürmektedir.

Akademik kariyerini eğitim sahasında yapmasına rağmen, aynı zamanda bir araştırmacı, yazar, işadamı, sanayici ve tüccar olan Prof. Dr. Haydar Baş'ın hayatından bazı kesitler şöyledir:

a) Mefkureci Öğretmenler Derneği'nin Trabzon Şubesi Başkanlığını yapmıştır.

b) Beş yıl Devlet Liselerinde, iki yıl Ticaret Liselerinde ve İmam Hatip Liselerinde olmak üzere yedi öğretim yılı öğretmenlik yapmıştır.

c) İPA A.Ş.'nin Bölge Müdürlüğünü yürütmüştür.

d) BAŞ Şirketler Grubunun, BAŞ Çelik Fabrikalarının, BAŞ Ticaret A.Ş.'nin ve BAŞ Isı Sanayi'nin kurucusudur.

e) Halen başyazarlığını yapmakta olduğu İCMAL, ÖĞÜT ve MESAJ dergilerinin kurucusudur.

f) Milli Basın Kurultayları'nı tertip eden Basın Kurulu'nun başkanıdır.

g) Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Genel Başkanı'dır.

Kendisi Fransızca, Arapça, Farsça ve Azerice bilmektedir.

Prof. Dr. Haydar Baş'ın görüşleri ve tezleri dünyada ve Türkiye'de çeşitli üniversitelerde lisansüstü tezlere ve akademik araştırmalara konu edilmiştir.

* Illinois Universitesi (University of Illinois at Urbana- Champaign) Intensive English Institute "Prof. Dr. Haydar BAŞ" Urbana-2001

* Dallas Üniversitesi İşletme Fakültesi. "An Alternative Pre-scription to the IMF's Model for Economic Growth in Turkey (IMF Metoduna Alternatif olarak Türkiye'deki Ekonomik Büyümeye bir Reçete)" Dallas-2002

* ODTÜ (Saciology of Religion Fall Semester 1993 İCMAL, 1994)

* Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü (Haydar Baş'a göre İdeal İnsan ve İdeal İnsanın Topluma Yansıması, 1999)

* Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Prof. Dr. Haydar Baş ve Tasavvuf, 1993)

* Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Prof. Dr. Haydar Baş'ın Tasavvufî Görüşleri, 1997)

Prof. Dr. Haydar Baş, yurt dışındaki araştırma ve düşünce kuruluşlarında otuzun üzerinde ödüle layık görülmüştür. Verilen uluslararası ödüllerden bazıları şunlardır:

1 - Dünya Barışına, İnsan Haklarına ve Ekonomiye katkılarından ötürü verilen Saygın Liderlik Ödülü.

Amerikan Biyografi Enstitüsü, bu ödülle Prof. Dr. Haydar Baş'ı "Uluslararası Seçkin Liderler Ansiklopedisi"nin 5. baskısında yer almak üzere seçmiştir.

2 - İnsan Haklarına yapmış olduğu hizmetlerden dolayı verilen Şeref Sertifikası.

Bu sertifika Uluslararası Biyografi Merkezi tarafından verilmiştir.

3 - "1994 Zirvede Kim Kimdir" ödülü.

Bu sertifika Amerikan Biyografi Enstitüsü tarafından yılda bir kere, belli sahada hizmet veren sadece bir ilim adamına verilmektedir.

4 - Modern Ekonomik Görüşe hizmetlerinden dolayı verilen Uluslararası Liyakat Topluluğu Sertifikası.

Bu ödül Uluslararası Biyografi Merkezi'nce verilmiştir.

5 - İletişim Endüstrisine katkılarından dolayı verilen Saygın Liderlik Ödülü.

Amerikan Biyografi Enstitüsü tarafından layık görülmüştür.

6 - Uluslararası Araştırmacı Üyelik Ödülü.

Amerikan Biyografi Enstitüsü tarafından verilen bu madalya, yapmış olduğu bilimsel araştırmalar ve Modern Ekonomik Görüşe olan hizmetleri nedeniyle enstitünün araştırmacı üyesi olduğunu belgelemektedir.

7 - Uluslararası Liyakat Topluluğu Excellantia (Mükemmel Şahsiyet) Ödülü:

Bu ödül bulundukları ülkelerde Uluslararası Biyografi Merkezi'ni yaşamları, şahsiyetleri ve sosyal ilişkileri ile temsil eden ilim adamlarına verilmektedir.

Fikir ve tezlerindeki bilimsel tutarlılığı ve isabeti, tarihi süreç içerisinde her zaman müşahade edilen Sayın Baş'ın, Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle alakalı bazı önemli çıkışları şunlardır:

Prof. Dr. Haydar Baş, "Milli Birlik ve Beraberliğin Temel Unsurları" isimli konferanslar dizisiyle Türkiye'de ve Avrupa'da milli birlik ve beraberliğin önemini anlatmıştır.

Türkiye'nin AB üyeliğinin çokça gündem edildiği 1980'li yıllarda akademik çevrelerin ve iş dünyasının kesin gözüyle baktığı üyeliğimiz ile ilgili olarak, yalnızca Sayın Baş farklı bir yorumda bulunmuştur. 1986 yılında Berlin'de "AB Topluluğu bizi aralarına kabul etmeyecektir" tezini savunmuştur. Yıl, 2004 Türkiye halen üyelik müzakereleri için dahi tarih alamamıştır.

90'lı yılların başında ülkemizdeki politikacılar ve aydınlar, Gümrük Birliği'ne girişimizi bir zafer olarak gösterirken; Prof. Dr. Haydar Baş, "AB'ye girmeden, Gümrük Birliği'ne dahil olmak Türkiye'nin aleyhinedir" demiştir. Her yıl 20 milyar doların üstünde dış ticaret açığı veren ülkemiz, Gümrük Birliği'nden dolayı 150 milyar dolara yakın zarar etmiştir.

Özellikle 2000 yılından sonra kronikleşen ekonomik kriz ve enflasyon ortamından çıkışı IMF ve Dünya Bankası'nın talimatları ve kredileri ile aşma çabasındaki siyasi iradeye tek yanıt da Prof. Dr. Haydar Baş'tan gelmiştir: "Mevcut ekonomi politikalarıyla enflasyonun düşmesi mümkün değildir. Bu gidişatla Türkiye'yi batıracaklar. Türk coğrafyasını pazarlık konusu haline getirecekler." Ülkemizin siyasi ve iktisadi talepler doğrultusunda bugün taşındığı nokta Prof. Dr. Haydar Baş'ın tespitleriyle aynı istikamettedir.

Amerika'nın 1991 yılındaki Irak çıkarmasında, o tarihte "Bu çıkarma her ne kadar Irak'a yapılıyorsa da nihai hedef Türkiye'yi parçalamaya yöneliktir" şeklinde ikazda bulunmuştur. Bugün hayata geçirilen ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi'nden maksat da budur. İslam coğrafyasını ele geçirmek, Türkiye coğrafyasını parçalamaktır.

Son dönemde, özellikle ülkemizin siyasi, kültürel ve stratejik kuşatma altına alınması, ekonomik kriz ve çıkış yolları üzerine eserler veren Prof. Dr. Haydar Baş'ın basılmış ve basılmakta olan eserleri şunlardır:

1 - Milli Ekonomi Modeli ve Kalkınma Projeleri

2 - Sosyal Devlet - Milli Devlet.

3 - Dini ve Milli Bütünlüğümüze Yönelik Tehditler

4 - Niçin Türkiye?

5 - Hikmetin Sırları

6 - Yaşayan Kur'an: Sünnet

7 - Din Tahripçilerine Kur'an-ı Kerim'in Cevabı

8 - Veda Hutbesinde İnsan Hakları

9 - İslam'da Zikir

10 - Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed-I

11 - Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed-II

12 - Makâlât

13 - Mektûbât

14 - İslam ve Mevlana

15 - İslam'da Tevhit

16 - İman ve İnsan

17 - İslam'da Kadın Hakları

18 - Dua ve Evrad

19 - Haccın Hikmetleri

20 - İnsan-ı Kâmil ve Nefs Mertebeleri

21 - Hıristiyanlık ve Yahudilik

22 - Birliğe Doğru

23 - Veda Hutbesi ve Evrensel Beyanname

24 - Nefs Terbiyesi

25 - Varoluşun Gayesi: Zikrullah

26 - Dar Bölge Yaygın Kalkınma Modeli

27 - Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed (Genişletilmiş Yeni Baskı İki Cilt)

28 - İmam Ali

29 - Hz. Fâtıma

30 - İmam Hasan

31 - İmam Hüseyin

32 - İmam Câfer-i Sâdık

33 - İmam Zeynelâbidin

34 - İmam Rıza

36 - Tevhid'in Merkezi Ehl-i Beyt

37 - Hac

38 - Kapitalizmin Tarihe Gömülüşü: Rusya Devlet Duma'sında Milli Ekonomi Modeli Sunumu

39 - Tüm Gayretimiz Birlik ve Kardeşlik İçin

40 - İmam Hasan el-Askerî ve İmam Mehdî

41 - Dua ve Zikir

42 - İmam Mûsâ Kâzım (a.s.)

43 - İmam Muhammed et-Takî

44 - İmam Hâdi