Prof. Dr. Haydar BAŞ - İnsanın maksadı Allah'a yürümektir; Allah'ın rızasını kazanmaktır. İnsan maksadını unutunca dünya onun elinde kocaman bir put olur

İcmal

Gençliğe Mesaj

Gel ey zamandan üstün makamları aşan genç;

Cennet senin mekânın, Hak yolunda koşan genç.

 

Büyük tarih dirilsin senin varlık ülkende,

Kaybolsun gitsin zaman ebediyyen gölgende.

 

Zaman, mekân seninle hakikate gömülsün,

Tarihine sahip çık, ağlayan yüzler gülsün.

 

Yokluğa mâhkum etti Allah seni Zâtında,

Ezelî ahidleşme yapmıştı ya katında!

 

Hak dâvânın içinde tâ ezelden berisin,

Yokluk senin gönlünde köpük köpük erisin.

 

Bütün insanlık sende medeniyeti bulur,

Sendeki asalete insanlık ortak olur.

 

Aşk sende, sabır sende, kâmil kul olmak için,

Ölüm sana vuslattır, Hakk'a kavuşmak için.

 

Ölüm sende dirildi, ölümsüz oldu ölüm,

Bütün çirkin tablolar kayboldu bölüm bölüm.

 

Haydi gel yeter artık, cihana can veren genç,

Işık sana sevdalı, hakikate eren genç,

 

Deden Fatih misali, nakşın tarihe ışık,

Gözler hep seni bekler, gönüller sana âşık.

 

Gel ey kara sevdalı genç, hep seni özlüyorum,

Sevdan beni diriltsin, yolunu gözlüyorum,

 

Sen şehit doğuracak duvak altında gelin,

Yıkılmış harabeyi kaldırsın güçlü elin.

 

Sen ey genç, özlediğim, beklediğim emelsin,

Bu çökük harabeyi yükseltecek tek elsin.

 

Sen, ezel anasından doğdun ölmemek için,

Tecellilere ermek, maddeyi delmek için.

 

Ebediyet yolcusu, nasıl sığarsın kaba?

Sen insanlığa örnek en mükemmel bir baba.

 

Ezelî ayrılıktan sâdık gönlün kanasın,

Peygamberin müjdesi mübarek bir anasın.

 

Ayağını öpecek cennetlik olmak için,

Bir tarih dirilecek seni doğurmak için".

 

Prof. Dr. Haydar BAŞ